Więźby dachowe:

- Kantówka- surowa impregnowana ( zanurzeniowo, ciśnieniowo)
- Deski – surowe impregnowane ( zanurzeniowo, ciśnieniowo)
- Łaty
- Kontrłaty